Pools by pledge list

TickerHistoryPledge ₳MarginFixed Cost ₳Pool hash
PDT1View100.0K1.00 %3408fb1ce80165d9e3bde3d28a551e2e3f501b7f8281233608ff9a00805
TOFUView100.0K3.00 %3404dd940ac98c8bc3f7c3b314125c6078a7e1ca0467f6649f275a0ff7e
AVOCView100.0K1.00 %3405df46b9796868647647f6d3a4ebd188920e70cd12720513337203b62
ITCView100.0K3.99 %34089f7ebe5936075aae36b1f7f2e1e9e5d2decd5230cfb962d01e12c84
ONE1View100.0K1.00 %3409a881d6856d6e31820f653ef066ec55bbc6ce60e1370935e662df659
PATPLView100.0K2.50 %34558e4c10a16eab7369cd2332427d93d1af584c24a8aad6d22e3fcf1ee
RADARView100.0K1.00 %340fd2a060be85493dfdb03eecb6343a76636823d223d680a202b900f65
GREATView100.0K3.00 %340fa8b96740590a9638e8b548ca07992c776efda3ea56f50f8d99bf73d
TYGARView100.0K1.00 %340f8e64037e3917cd7cb94969a5374e11b9e6c939b4b69118a8eb4509f
CCV2View100.0K3.00 %340ddeb342bed35ab00242117343ada661db593fb25c55c818f2d3d784f
UKADAView100.0K1.00 %340f322b5ad43b8decce9e8279e42840b5c5fca0397c5ca76b9504331ee
K8SView100.0K0.00 %3400960deeaabd7ca77a970e2932d06ec594c902301973041c6d9b1dc2e
View100.0K3.00 %340e9b39695c0d919b3ad686d83d11a8d1bf3ac8afcc4c5d1879d7882d4
000View100.0K0.50 %34001df29429173d263c7533a22742dae19f16a08798b7a57873c34cf58
COINZView100.0K1.87 %34091991d9238f3f270a46fc237acc3abcdf2456ff163c1639951d75d15
SSSView100.0K100.00 %340a07f6d16fc809cbd6c3dd8bb8e3fdc9e874e1cacba480a359b3f2252
CARMAView100.0K4.20 %340c8db17906201ab3665930723836d0ca4efa1e7bca13066f3edcf980d
BACKView100.0K1.00 %34036e67ea3d2c2f01682c592c62b161e022154c719bd8d75e7e80f51ac
TOKAIView100.0K0.50 %340c27db049e669c55902e3f4d34d5366e3321b1f3c6517acdf7c766a5b
NODOView100.0K0.00 %34020c00ebe39ed12dbd2f3e84a5b57b85c972d1039cf79c70d893b6227
CCV1View100.0K3.00 %340e0d0ce6856aa952a99cb376b4f882dd376aa6e095dc36c886faaa19c
TOBAView100.0K1.00 %340e2e2566040addf160449c4fd081bafa8056248f3372b30546963e703
PAULView100.0K3.00 %340a89b86373838360143aba3911eaae54bf9420868965d48d447e4510a
View100.0K3.00 %3406ce0221601e7b75e1607902e5a6c9c0743c93b12e50b1c830247e9ab
View100.0K1.00 %3450de3ca54b963067d2b46eb15465a30461dd2fff76603aa01fb7a182d
View100.0K0.25 %34567eba5835b30229a62bb565468cbe3e716ecf6f3653adb488a842c4c
View100.0K5.00 %340abda5f23f790e93740f86de7e7deb3b468cdef6c06622722b15d71d3
View100.0K0.00 %34065664f711ce485c5dd014aa2070d0eea543d18d5c2699e15f340f24d
POOPView100.0K1.50 %340dcee476cc7f068dfc2c7d4050bf3739d03f9367dc0df938a005322ac
SWIMView100.0K0.00 %340d07cbd3c49635bdafebeb5e0d2c9ce8089031b2da3fe6323daf8b846
MNTRView100.0K1.50 %340e86b651e49f9b04cdb7078e418947ce11a363879b2b1d56bce3edc46
PSBView100.0K1.00 %340f2fa0dfea7f4caba8cbdd042c4940c783ee57f9516062725b04e19a3
CCVView100.0K3.00 %340849cdde779a0a0faaa4276dac342f762bd6c84d6cbf637a92a20bb88
ENACTView100.0K1.00 %34096cf088e26056c1ebbac23cba183f92eab937f31f99d30b0da53a537
VRIJView100.0K0.00 %340ab60e74d183c8aae66c557a58cb55f4e3d8a87b5840a8190b3e1477b
MBCGView100.0K0.00 %34028e52e9155c89591201620193eeb8ec53832fd753950e60d9e666993
View100.0K1.00 %3408fd80645f978b962da5932c976e76209329bc90d7fbc6bec04aa1d53
View100.0K3.00 %340881e3af880ac65f96cbf9b85d3f054f72aa7bb9c77fe365bbf36f4c7
View100.0K4.25 %340df294c4b393692b505810f06bd2909a70d837b5eb2ec196b5a2eae13
View100.0K0.00 %34035df6cdd839eabd135a1fa53a42498c1f58960728685f14d386da29d
View100.0K3.00 %3405b7dc17e844b627768ea06bb09d9b70927f748fc5d933b79f3e4266c
TWIN1View100.0K0.50 %340aa3d1049e013e84d811e684b63378790fdce0b7a16a71938c1602164
DANView100.0K2.50 %3409dff03e4b074c90bfda895a76e56611e7a67fa9373feb1db63e8ef57
PMWView100.0K1.00 %3400e95ebdf3855fba77340fc7dec46ecaee4d569deffde6239591227cd
ADNTView100.0K2.50 %340f11fc71643e98cb05abbba2d7b132a66a4014cf5e1effd1fe533811c
SGENView100.0K1.00 %34040960205ad46c9883d32eaf4ab512ab2ea2962d5fd52a4a470df5125
View100.0K40.00 %345dcd2cc9a541983e521749b81cc0038fe2129adff245a24b108362cde
DECNTView100.0K2.50 %340374c1852bb8be71a2728c3b3cdc707d047e3055bde189835eff30a18
GHISXView100.0K1.50 %340291173f43cc28027f0b61d5d22825189aeef3e7e128fa37fef46beb4
View100.0K3.00 %3402bfa5943dfb17ecd8e681e7ce568e22ac45340a417bdde358e3f5159
View100.0K1.50 %34067ca5b9dfbe393dfc9142cff88d0a681be1159293016462773630551
USA01View100.0K2.39 %3403dc5218de6bf5a29ad6203d9da31b7128c414872e53b8f09767764d4
View100.0K2.00 %340e5b20e8f9661506710a159e561d40ceb54449fdea1d1130b3bdb36bb
CLAYView100.0K5.00 %3400236ec1a0769c1b1bd8b6400d2f0e8e206cccd77a3700e5b7cf172a8
CARDsView100.0K2.90 %34092fcdd76d1d9d13910cbe1930765543984e6f4ef9b7efed3cc6536a1
TOPO⚡View100.0K0.50 %3409dda57fac3474adbe8b64be48aafeff6aa31f59909231f202b642d33
View100.0K3.00 %3408ef5eaef516f77d168735e3ef8d5fa097c9f4fc17583b6e819c3124b
CAPEXView100.0K0.00 %3404042098128e6161d238f01ff474ae4cbe6451c82498b1bd8713d7098
ASSETView100.0K2.00 %3409429e7fed8869710ba128e5bd788558ef1446caa577341b4d84ccf54
View100.0K1.00 %340827c7aa359964ec100a9a3b943c73c1dd2056725b8897fd744c8adc0
FREEView100.0K3.00 %340380aae10d12fa3c8817aaccc9387dc850e87588b1cdf88e5aae94b0a
View100.0K2.00 %340c1c4f3834cc1718be3130f7d5d79578f75229ce7893f82e0fc623cab
SHARPView100.0K2.50 %340557fb2fa1a4d61d5ffc613f9f1211a5b22f5c2c3244589adc3168f3d
SOCALView100.0K0.00 %3402f5750897a45f2bbf3f0f66e37b286d5308f6e4f1727e2e733ca7aff
View100.0K2.50 %340a167ca4a63f4b143dc1d71cef02c22803ca014382ba2339c79cf097f
KING1View100.0K3.00 %340643808a16d63204df62860a87c5ec7e551ca11af8b8e15a6d08ad667
View100.0K3.00 %3400d1a3b53c2ea10985096a337585f77b9f5814b487ca3debca3680be9
MUGGYView100.0K0.00 %3404044aa415dec3609dcab41faa19b643719b9521ef16eb35945a64bd9
STEAKView100.0K0.50 %34085a0503824424acda33cbd675ec611d5a34c44131782da800c750eaa
WEPAView100.0K2.75 %34000000722842ca5ae6575eecd1ddb629e7a61fef816c22a75bbfb1ad4
COASTView100.0K3.50 %34000000a1e448bdd902bb3884d1df7f26efaec3afadfeb719f65cf0051
View100.0K3.00 %3400ef51a2647859b6bbfecbaf044757922eb35d512a0fa151c400e7c36
ZENYView100.0K3.50 %340000007aa46044059162dcb0250ae057e17b3ba2378d19b17d3472419
ATMView100.0K3.00 %340003da6afe37eca8d1bec9a040a51f23eb085c3e1b924948a214067e7
SILVRView100.0K1.75 %3400000066c3b2b15f7aece355a112ef141e9fe84d2e2152d4398986e40
SALTView100.0K1.11 %340ea90b56d9c4d04c583ec728c8b415948b310d4653d12bd281aaff9df
SNODEView100.0K0.80 %34029b4f77575cf0f0bd5507d1773fea1d64a3dee78d215dd57f2acc3d4
View100.0K2.00 %3401b802032c4b0a260000cf5a36a30d0749baae45e9392626daea1cd05
UKADAView100.0K1.00 %340738585e4df0f9fb93dec66a9bfddd770f309d0f029bd2fd570732c8f
XEONView100.0K0.00 %3401c0e6221a71b41290e9cdc1ee2f02e2f1c31d99c6124c01dcc1c6d9b
NGINEView100.0K0.00 %340fc88e862f18afc8ea5eaee720b003cb71f3405df2a76faafdca43f43
HODLView100.0K0.00 %3402656fab6a4b043ede4fcc2a46523e6198e7b2cbcbed9a966fe35b6be
MS1View100.0K8.50 %340ee98a72dfb3ba43e9de2e39ef825a69d5d45627d2e918ea3e260f2dd
MS2View100.0K8.50 %340237795878bfa5352cca325012e073b344ce337a1dd752cd3d5ea4cdc
UK007View100.0K2.00 %340878b802dd6a4155fe216cf9f5c58deb283d44cf7c168333091325bdd
DUBAIView100.0K3.00 %3403199811db9dd4dc48a7eab144f261e7976974561017515dc48a66749
MS3View100.0K2.50 %34030432a0b85b6f80b3e9cd356d8b76b9793f5530c91050c1688da4922
View100.0K0.00 %340ab76647cdc91c4e367afe0b3e9ccb8ffe2670672f468a4565de57576
CYPOQView100.0K2.00 %340211b3efbd6548e40552e79daa7a85ad55114b3ac4b01245115f9b6e1
AICHIView100.0K0.50 %340970e9a7ae4677b152c27a0eba3db996b372de094d24fc2974768f3da
View100.0K2.00 %340991a64a6e3d866f4af4e0a2bfd61c15486a47ccc352e61e8a6b4fef8
CRYPTView100.0K0.00 %34010bc63e4689bd58b8a7d248a99360a45a80d047b0b4752a7b00b754b
BLOCKView100.0K0.00 %3402d790b2ae76601a238e53429d80d8e5290f3db0927946224739d91a0
CODEView100.0K0.00 %340c2a9551cf5a0f7e80558974b2476e11d2dffa8b01c9a215cf50f0f5e
BLOCView100.0K2.00 %340bcfd7fb870c5c04b702e70d6d4d98b572bce999041897d0b51f3e215
SSPOView100.0K0.00 %3403c28d08beab81c1852ef4787495f5c14cd31880cf0cf108cb6185bd2
LTESView100.0K0.50 %34086d56db6754947d5c6dfd788568c189cc188d448aa6bc4ee634f655a
DPADAView100.0K2.00 %3404ec969524032c26e3d47a29e5e8e3e5f5d45074701fd3da34c0e2d77
View100.0K2.00 %3402eac123f4a385bfdbc01cb6139cf0b1f2643470c5bf88efc72af55b3
View100.0K5.00 %340a076d1ea6e8a35bdafc3ca3290abe334672edde80ba1306fc5ae2ae8
CCJView100.0K4.80 %34039654d8b4eebd091f6ce64d4be8fc05c5e50187b821b9a334076ce55
CCJ2View100.0K4.80 %3408871f659c6ce6a29afc0c52963cc872898db31235bead5b4a514b746
CCJ3View100.0K4.80 %3404a2aa209e00f2926bd0d8a286592bbdea4d35a593c05d41efe29e642
ITC3View100.0K3.99 %340d4a3b639d0f0b050cbfc25dad467af58355f31edbc4959db1cc59051
ELEMTView100.0K1.90 %3402f17551ea621427535afc23e233b2d6a40ef44999ced2b6b7b0ea8fc
View100.0K3.50 %3402beaa09cc4c978dfa0c834f538d0f733f8fdcb99461c130fadb4581b
ADAPHView100.0K3.00 %340cba1419077fd3a23e5036727a3994e6dd0c5dcd259bdb89df6863431
ARCH1View100.0K0.00 %340fb05a2dfaed44ea665a40ddc1bfa7079e63eaf75d166c5774ded4960
TOSHZView100.0K2.00 %340bf082b24ce9ad72f0eb48beecf231466b62b7a8ce0890c7a9dcef87a
SNDView100.0K0.00 %34066b6d414db2f4ef941ef11a91c6a7d461d4dbf65f3e7baec950d87f2
View100.0K1.50 %3408f97ed3ad2b116019becc46ed3e18a02c2ec280d8d45803c1f592a2c
AADAView100.0K2.30 %3402f87930fa6d8ad4db23aba88921c35fb8c2f80999cad478de03b7171
MS4View100.0K2.50 %340707725a41873178814530f39fb14a4b2842d05377e2b62a546fe2014
MS5View100.0K2.50 %3402fc479904f9482d1b573977a3af26bb5577545014521eee513f54ef1
MS6View100.0K2.50 %34048794370608c8d41cf4ad665833da210ad4fed6c6fd40b48bfad9ca8
CROWView100.0K3.99 %340087cb9a9dab66751853893b0de0628aee88c36f82fd0c1ee3b998548
JUPView100.0K1.00 %345711bb646ad9ec55cd8b0884b27761f7738b4916777ccb7eedc9cad8e
ADAVNView100.0K1.00 %34089af15a1c2b8e379aa8ca6d4d9b0134e373122f84f6f45fac2e26c47
3121View100.0K2.50 %340134389055732f9fa6b7094bd815406f2a1bf7767731b49f42852e1c7
MS7View100.0K2.50 %340b62772f5982c919ff658977c4d3a0c937bcfd8127aba2c405266e217
AMSView100.0K0.00 %340e0079c2670ee8206a962d3c6ffe255b7277c546371fff68c2d624c50
NETSCView100.0K0.00 %340142567448fb12f8ceb30475711c599c14451bb8df17e163dfc3d755d
ALNDView100.0K0.00 %3406f223af7c6069f7428cf7605efba84ec410f5476550f83dbb3096238
TROLLView100.0K0.00 %3402220471638833bba1e69d450b5da722b592888d7a56f5cddf6efe1eb
View100.0K2.00 %3K4ce890687a3de0665080ea8d236c78be1c3d93fb27f806436c4f7749
View100.0K2.00 %3406d929249b4000c34546f6b6c47cbf8d5c7d0c6bc6ce61ad84cbf15f9
TPMView100.0K4.50 %340150a428adab3082f952cf65860cc643c2da26cdcce5ffc6ace50ecc1
View100.0K1.00 %340450e3fa88c42639766d50c012fdfde01c4ad95311c855d852f1677b6
View100.0K1.00 %340075eb57f38d8b6c14f42f7c58ac4ae67d02799f5fb260c3482655047
FATTYView100.0K2.20 %3406bc5d11446acb3259f33db041f71fbcc1b22a2c0ee4d8e18391e37ad
CAFEView100.0K2.00 %3405b60373e718a3647ec57f610b9942f91286748ddeaa0ad226acb927b
INSPView100.0K2.00 %340e1128392185243b31fb8f823c7e8c6a70a3caf34b0347e92096b0d2a
View100.0K5.00 %3609ee1120430f92665657081a3087d0fd88388d68e11269d57e296d244
View100.0K5.00 %3608f102a1325d2292c19cac46cb29bd8c7a81aff66faa42f608fed4d6b
View100.0K5.00 %36052580bb59a71bde15a4d03f56a13e2839afd3bc4eb1674b750dd02eb
CRDN2View100.0K2.00 %340397f04eb0ae0497d8c4d691844c8c6b026bc942e3f406f26b8e24f48
CFLOWView100.0K1.90 %340e7b605b72af41d6e8e6894274dedd18114f1759fea500b6d07031535
NINIView100.0K2.00 %3401e1be043e289a619d8bcd2f0eca0941aa9eaf1278701c5542b46a3e9
View100.0K5.00 %36024b39b1b3cabd5b85bc19c8acb0d632a3e92d24d52c4e70fed8bcbb5
View100.0K5.00 %3405cea534d520834ae39292fd676aa9648afc8cc52b588b01c387e953d
View100.0K1.50 %340887caa7fcc065a6658705f41ed911ccbb165c91fe85df84479f3bb63
LUNAView100.0K0.00 %340b25395824b7e80cb54a5a2c51cc405bc707c3405ce5a311c0389273c
MONKView100.0K15.00 %3451ea4d9e25ae203c16197cd2d51d4e566ea6e38bebcb2d08d09729d83
View100.0K0.00 %340e17da710f1c139e4aacdc0dfe73c3be361cef97ddf3d5e9715c64278
View100.0K3.00 %3403eff1c9a83ed1d663dec319fb71fda828d97be87147db0898ad44fe5
KINDView100.0K3.00 %340969b78926481d5e944e5f680f04611c16e1120d57da58056be55f5bf
GYSView100.0K4.00 %34059db640a870601fedb539d3f4954007332e76e463d1265c096b69c59
PATI⏳View100.0K0.00 %34042aebb6bd342c6ea6c5a9851c8af88de3804a38ff9b67dab4df1bc57
View100.0K2.00 %340f908b93de306af12c111b6e591d319784a58500ea00775c4e84ebe80
FIDAView100.0K1.00 %3409495762e111912925166df9cfeee225fa1e866ed49c637273096c7e8
EASY1View100.0K2.20 %34020df8645abddf09403ba2656cda7da2cd163973a5e439c6e43dcbea9
ALPSView100.0K2.00 %34016d216d074625d2dbb75c20948e4d9a1efe0fe79c4c915d4b5391de1
BPOOLView100.0K4.00 %34098a124471ceee3c944a0e4275ae20ae4bd78bfe108203043ff71a0ac
ADELAView100.0K0.50 %3401d9cc6b732016e62b7ac8ff4a9c5d467c5020490bef1459b024b2123
View100.0K1.00 %340771d339ddd290d6d4888eae41dc3e26ff2bb13143c4ff8d7b6c68848
View100.0K0.00 %34009d3bcf783239668483d1af00eb24d164dae67ef6a11081ec5cc5088
View100.0K0.00 %3400eaf83056e6872187ffc056b0bd848b7956a221015efff92cdc3170d
PAUL1View100.0K3.00 %34086a19d5418cd07294af7d71386cf14a84e0478fbfde5b89fe4d98a58
STI2View100.0K1.50 %340afb33d38e92e03f9ce86f0175cc33e487b8def0ee25235f1e40183d1
OCEA6View100.0K0.00 %3404a463cd2a7ba953d1ff3514c1bc41910fa8888fd6bec83905cd642d8
OCEA7View100.0K0.00 %3403778d01333555227a997e141d50c95ac3824d8e28fefe8634037b114
View100.0K0.00 %3402d7ddd270a9d91cecb3c58af77267cdb5e14c05fcdb1bfa2b3f5fc4f
SUNView100.0K2.00 %340355986ef712d76569dffcaa0cd3b1ad426129ea5ba8baac4e5e5782d
View100.0K1.90 %3403d99a96f6bb42b27116758589c2addb5f4eb610892f3724bc7258a3f
View100.0K3.00 %3407961ec6ad3d710694d276d7502de339e4508b7de270ef86205848210
PERK1View100.0K1.50 %34033122c7e6e4be44c173606fbb85efd2b76e3ec226949641a5209a7c7
UNSIGView100.0K99.99 %42048e2e8518edfbf42288eef1521ffbd9bcdb4819a3de888a230e6d447
View100.0K1.50 %34040e5daacb89e62565395417ae78392dee9b0ccc00c2e0253f3031f91
CETHView100.0K1.50 %34096aa57f4af0652c800cde0d25288bf6d1e35aefd11770d60e6bf8f0a
GAIN💎View100.0K0.00 %3409b922e2f7bd657422f5b6db4d8fe14f013b74b2fbbb1908e2d9e8fbe
CONGEView100.0K1.00 %34049b7d9e2116ef05fbe1ee784391e31aecb360bbba2e979f389ae3d89
AMS01View100.0K1.50 %340e11427a833aff02b782a0fd93b087bfacdb0414b7d5a545cd45bd8ed
BSSP2View100.0K1.99 %34041b59eb92c9df16cb37f15d222ca3c148aa929c8739fb6b549e51b51
CRDN3View100.0K2.00 %340b6e038fb50202dfe5ccc61ecae9b8803bdc9cb7fb3ae9348cb97b0ef
HEROView100.0K2.50 %340259d8027c33ee454ec2319531269495c07fefcdb52a513c5090f59ed
VAMPView100.0K0.80 %340643472a2db02c7f92f787355a2be6206d44201517594211a887b1e88
CAFE2View100.0K0.00 %340e24313f4a277d8c18b04374cd1b3aca3e6df7454f9382bd56fbc4015
ARVEView100.0K1.90 %340985b0d99548d14014a311d95b5b31ae7b11894107b19e412b15fac1c
QUBITView100.0K2.50 %34008dd84d27f00aa9ee6caf195d81256a3d217dd345857cd8be60f18b0
DAN2View100.0K2.00 %340c8ae7865c04089e56bc4611f28404707bbbc663e345b7da7ea548ff7
CCV3View100.0K3.00 %340903c38e5905f1587d5ecf8c875a181725fb4b12b3eb06ce1d20bb1c6
BIKESView100.0K0.00 %34033502e7de0cc0331534210f16726b7c0c8407ca40e2ab2754dff0bd5
SANPView100.0K1.50 %34087b28f81c2f9ea643023a842b27f0805ed21d4d63b7448d94a0ff918
ROGView100.0K2.00 %34059a5636fc0427e6eeb3cf23016fce0e749b2f4a3f0f589d6caa10f05
ITC2View100.0K3.99 %3400c2cfc283e0bbb85b9ef9d852c99ae7ee13f20f36b70fd648c6c3448
SWIM2View100.0K1.50 %340fbc3b43604dedb35f09d9d61391ce03cf65e9b3b7653ca1376e0150d
MUGENView100.0K3.98 %34013913da4d22cec06a4c6069a64e747b827edcbea4594bb52ece17860
View99.3K1.00 %340937880739bd2192976d34ec245e6bac4053cf0e6e8f4e96b157413d0
View99.0K0.90 %340bb0dbf7a5437382357ac1cd52b79b980203884c085924584c27e5550
View98.0K1.00 %340cfe2c2e4fc2891e7855c674ebe70c2492eaf095557c64938e0e3440e
View98.0K0.00 %340902a37a4079ac6a4fdccf5b0c54de2c379b00f079a9b3f0f09ad42cd
OBSView95.0K2.00 %340072a7705cee8f76cbaff72325340fe821674366002b5398f2a66b07e
View95.0K2.50 %3404475941f3a58f50e0f448e12169fe8fcc91e9afa0a2dd8f7019a4975
View94.0K0.00 %3403adadf1c14620650115fe4fdb3c07b9f311bab68d3019d691914af54
GACHIView93.0K0.00 %34008635d4c628b1d427241621855fe2cbb66bce416069b725921a4285a
STKCHView92.0K0.00 %3407a173fdf2ceee8a24ddc173be6810cf3259a80fe02a8d10923921d17
PLANTView90.0K4.80 %3406bd9b29295a7e24520a1eecd5a5ab9a94f3ffeed3b89551cac71f6bf
FAIRView90.0K0.50 %3406b51a5aae5b4b5f07f38acf12816b4f8a558ee2840d0dba69040aeb2
A4GView90.0K3.00 %340cb87bf12be816ecd5cd6e167442670e4024d85e0005c8623651b371f
View89.0K0.00 %3405f66802877f67db7e807ad97834c10299a0b7ae594be89ba731cb2bd
View88.9K0.00 %3403e51a258fba4b64a3c7723ad270e1ceb86216067384b75079463c725
VICISView88.1K0.00 %3408881495966f1b73427233aa761c0fd04adfd91b3599a012d7d845472
STKMEView87.0K0.00 %340551ac8adfb28d1d417f848ce663e85627ff7d0b62746c7e327b13ed8
View85.0K2.00 %340794ec3628351fcee7711d26dbe10584838760451027e6c621582a1be
View80.5K1.00 %34059716910b52b6c5f046986bb321ccd910056f3411cc3f33f53aa713a
MEOWView80.5K0.00 %3400ac4b2cb44acb291581564a22f3bb5bd4aab2ff6ce1088640cc1d2fd
LIXView80.0K2.00 %340901c5c323e73f39731a38e9cab770d538aebd38eda89166f0f4eda9c
View80.0K0.00 %3404b529e4a1f33ea3147bd85466c65b3f82856f300f0c2f5d344940c1a
View80.0K2.00 %3407d52d93ccdb8cf8065ae9bfe93b6ca7e8649e95699f6b2136f53e7c3
TOKYOView80.0K2.50 %3407d479a2fb245ebb087d8f56b6bf434d7d3a7970997e7da1212b73670
View80.0K2.00 %340ad828e6a13e6a378577ce98588f305dada6b1b6d33d3d442095b4167
View80.0K3.00 %3405c83181bf753299cdf5ee2f654fc68ece2add493cefc06eec3483b39
ADIView80.0K0.80 %3400a423fa44f23b13cba59474427d11746136672af66b2d80b4499dd1d
View77.0K0.77 %34005356b3a781e404891032968cae3eec753fc059c27a893299abbc6b1
MOXIEView77.0K2.00 %34026d2e140cb8d11143501d7883d1cf5a6adba156e1f8f27d327f10b57
View75.0K1.00 %34088056a745a81bdefd95359c43e71eb52e04c878507a24e88ff3ca3c0
RELYView75.0K2.00 %340c9d833d3b3b14a8d24ca1f972cfd5bbaa444843301353d84ec1bfa32
View75.0K7.00 %3406eb69ad6e9190c5b1691a09ee369e55f02cd8afc0f0f95ffa64407dd
View75.0K2.00 %3402426bf52129fd2f8243250dfcffdbeb7df273d3cdac3a7136ecf3d9a
CHESSView75.0K2.50 %3403fac5e0197537b8eb5402249937b0b381f236436ad1ead40b7f6ec63
DNEWSView75.0K5.00 %340727ceb44ef548cbb6f36d7023dfbd8400d48aea0c84b675beff1dd12
HOLAView75.0K0.00 %340ce9f192835046ba71ed302d5d3e0ba99d65fd3950346cadad4781814
LACEView75.0K1.00 %340c04742e0e70c0f52950b465038ef97c7c7e6fe71a20bd88c1b655b63
View75.0K2.99 %340da03832954a1fc42f12a161c30f16d8da5e7c9214ea95c74fa6e6fc7
View75.0K5.00 %3402ef61f31fa9bb81abc8cb1619b88d3af6ecfe5f1462304d8e13077da
View72.0K1.00 %34035a578bf368cc2e85dc2dbd3d7859aabba7284bc18f8893194a39ac9
View71.0K1.00 %34070938e87c9133725dd9ca79e05edcf064d6e6085900a52dd15559c79
View71.0K2.00 %340d4b0213dbf6529e6208e4256daee2c74dd29fe277067e7728800c82f
GmeOnView70.7K0.00 %3406caf9e779b5e86799af7fcaa35507e14c297db873bf2a2aba3566491
View70.0K5.00 %4Kd4f5facc35ebc5f98a14efe6aa9d1b35b7665d93b11f5a8eb2c1384f
HWLView70.0K1.00 %340de2e00a923f6dd016a43087e608df9b6ddd4e587e8ff4f39c64e2d43
CMAN1View70.0K0.00 %340802441a365ac93b54344d716c1a7db865c1c0d33cf804f8d29cdb0f9
View70.0K0.00 %3400d61a4753d0354e5352ba629250a5a40f8d66c2e810c547362e4fb6d
KREWEView70.0K1.00 %345c569c6b98ab36585de8964effb7e0252f8b71e01f957874d2ef6cf83
RAINView70.0K3.00 %340a8767e82b9e6b70a8e9941352aa1f327b5808104abc0821ba7c552f5
View70.0K0.00 %350bd6bc05d7ca20d7adac9746cd6cb68acf88aa5d3c5fbf91e4fadbcc9
VENUSView70.0K0.85 %34019cb138eab81d3559e70094df2b6cb1742bf275e920300d5c3972253
View70.0K0.00 %340387c1f515894d2511d1e791161e69882ddb427ab1701b7af719a8c9f
HAWView70.0K1.00 %340e9794106e9403e8fbe059b1a2728fa8f686cf6e90565f7ba542b2dca
YOADAView70.0K0.00 %34096553a437b99271fdcaa30c279e432224342e88147741db73872f03c
View69.4K4.00 %340f58633867bea26335d12aa95a8b3b1dee5b6994ffd4bac5348375220
RELAYView69.0K0.00 %3406c1c1fc2b1e3e1ac056f6dd4dd4c3b78e66bd01896ca6e98a4d2431e
INDYSView67.5K0.00 %34084d98dadb38413a59d37878b58f0dbdf25f5d527291943e03ed94b80
View66.0K1.90 %3457f203d750f8eb9275f7b3d2db3b9f0b4a714862d74ecb59e12cd7e96
RABITView65.0K1.00 %3409fa14b049b735e287da702a2b0a7c2a6612e81db9cc4284339a6a2f1
CNTView65.0K0.10 %3406677b2ac1ef702d2ef4e5f3d96b8ee5cb9126e7c015c2ac7099c680b
ANZView64.0K0.00 %340a5612b0dcde1dee0eb73932ceb529d9523fab23e1544ee7d3db7aacc
CBHView63.5K1.00 %340c4039f4fa97ed735b884800d6d605dbc65fbe995c4ba70b532e162a2
BONEView62.0K1.00 %34097aaa4621cffb87c3e8380376406cc9501d6c9e1cbb459e17cd60602
View62.0K0.00 %3408dcdf33740ee8e9da6e36337d875fb9222f5c8a1a315fda36886c615
BOOSTView61.0K1.00 %3406b5179aee4db62de5bec35029e4c9b02145366acfec872f1594924db
CBROSView60.0K1.00 %34074d66da57368e12f12bd07f303da7f8cd3c2494af9e32e4dea210c58
AZULView60.0K1.50 %34019c56be8538786b0b1ddaeb4049faf6a00df0ca2df15e05b0472a866
DADView60.0K1.00 %340dad893073815ca8b225554a2fc5048e366bd65938551323fc13cf7f5
CJ01View60.0K1.00 %340943fde2eb40fc5acdbc81c88230b56123231f83453eb72c023bc7707
DEGASView60.0K1.50 %3404159a9cc7339bd2c495ad83239c2f1b97c8d2097eed6b120e08948c9
EQUTYView60.0K0.00 %34039c6ec8fe6dd619d005f17905dde221e31cbd4aadf5eecef9c611311
KYOKUView60.0K2.00 %340302f38b9b9cf8ace04859882b78e885cec18ee88832e7267224c2b28
NOOPSView60.0K0.00 %34057147265c639309d365ef7c419698cbc9c1d3337d58c1c6a373a4130
MAROCView60.0K2.00 %3409af4bf5a4d81006bfb8e821e6438006b4511ad196dcbd5e5820d3568
ALKULView60.0K1.00 %340671dd64d0255f9b857ff8d445ea5b2b4cead3a62411560ee649ddaf7
View60.0K1.50 %34074b26596160232737854ec18cde45feff530cac762bade758bd27372
NAP2View60.0K3.00 %340254b9f3ded998ff0b053d92081394f8ee40d7fdcd9e96ed490d19e2c
FGPXView60.0K3.00 %3400725ac07ceaafa307ae3c361237d18dcf93da8cc9859b929ff2cc3fe
SUGARView60.0K0.00 %3405c8751066db31d6745bc8a58ba1534de67a95f9962fc309b4673dd8c
AOAUSView60.0K1.00 %3405b9a5633289c52003d359bce18f77f571a701fd3942a52bde3262558
CHEFView60.0K1.00 %340682fd73eea4d7370b6f7a781c80b1252817b23f74688cea6257471f3
CSKView60.0K1.00 %340f510658bb80e3657f5b20b3f796d219552b57622e0208dd287ba620f
ARAView60.0K1.00 %340aed2477a1b56db48312eb9dc98803b482e33e51fd37d23e6817051e6
View60.0K0.00 %340b3dde9d069334484982439b4bf0924d052e18695867d915cc6cb546f
WAAUSView60.0K0.80 %34078373839385285b7a61841de8b3802d539274ac0de16c3a0bf2fe877
NAPView60.0K3.00 %34056b76df4f3653a6faf62f6f6838045cf9f3dde69a1eee353de526ee4
DISCOView57.8K5.70 %340e76cf5ef93b5c650db92026b1c5fd802e4b4913a66efb96d410a92ae
TRUSTView57.3K0.50 %340b42ea10739065e30e388d4781a7f5a446c3a31343c87dcf26750f83d
HEARTView57.0K2.00 %340f8b811d63ef2ac9e19eff41ab7a99f37b82da701f8ddb34d6d12cdb7
XSECView55.0K0.00 %340ac4c79de638c8bb08997e939dccde43fe347a392d11a7ddf77bf3816
PIADAView55.0K1.50 %340b8d8742c7b7b512468448429c776b3b0f824cef460db61aa1d24bc65
CHRTYView55.0K1.00 %34000333b89543da962cc92e7ffa45848f42a98f7276780670728ce5256
CLIMAView55.0K0.00 %3400036c901c2c2221798e5e96edd7d0e600077114ed6f067e21d302a6d
ICRYPView55.0K3.00 %3402671702f26f947ecc114861c4983bfdc8616d3fa2bace18dd4a91e65
View54.0K0.00 %3409a1ee42a9bb36d8d8c82bd1b8779e17d74a17a0cca0c32e3cd55a980
TTS17View54.0K1.00 %3405790d62ab1ba703e861fe800f9cefaaf1485c3ca42c6ba9ce74690a1
MRSPView54.0K0.00 %34044e8b30cdee91e1343d8979f97182036ab004c2b9db15e4448b99872
View53.0K3.00 %450564acaa1cf750a1c89ebb65c26986af16a9c1c1faa9ad8abf3f79088
HOOAHView52.5K2.50 %340db54271552d132ada9bf8d4da0b0270dda1962d3e93ca58862ab300a
AKAView52.4K3.25 %34008ac812c4721d68695614f3dcde425f1bdb7e298b3da19a9805a54f5
View52.2K0.00 %340f8fa087ad73d205a6667548d657efaa15b7ba3f1354b5da31483ac1a
ADRIAView52.0K0.00 %340764bcdf4629bffa904fbc6ca7228ff37382c70620cbed9c9cb436e87
View52.0K3.00 %3403ec2dce63d9da25c3fa2cb1baef01a08e0f6bc465602856e263d6ce3
View51.8K1.00 %3403f410945cd86c4352dd8ba3adb5422fef965487886af3450ee49c39e
GEEKView51.3K0.00 %340c13debc5c24d045cf5e2d69c33ff981602ae55d8bded995a6d930836
JIG01View51.2K0.00 %3406eb4e67d729fb471ed4473441cac467c6a2f33b31fc47d8c332f2071
PEACEView51.0K2.40 %340bd24b3372791f401cc029455c44ea77f3c8750ce3b804a354af0ff16
8SQRDView51.0K1.00 %3406333007fadda8a9e086c2c426a02197f02e3abb4f17e22bf51341231
PACTView51.0K0.50 %340c3c0b2c48d0c9b36f51461530d8a4c7df67f66f05827a5ad831e9e37
View51.0K2.00 %340acff1b97fad8a2be2e5ff68f52b231355e59ff51db62d3f49e70f736
GLOBEView50.1K2.00 %3408f302d7bc723929a0778ea2a1c5a602a37a93ea05a2faa6385c536bf
HOSKView50.1K2.75 %340e1c990717560232bf659ca30f50e3b84e79d587d21b821903d11e560
ZENView50.1K0.00 %340c1ede3cc9133209466774d4826044e408db13d6fe6df751a73500f16Support development of Blockchain Intelligence by delegating to our stake pool CENT. More info at https://cent.stakepoolcentral.com

If you find a bug or have a suggestion for new useful BI tiles, please reach out to us in one of our contact channels